Opptil 80.000 flypassasjerar ramma – drygt 600 innstilte avgangar i dag

Kring 1.500 SAS-pilotar går ut i streik etter at meklinga med NHO Luftfart braut saman fredag morgon.