Utkantsjefen: – Eg er dritlei av plukke kondom og sigarettsneipar

Av

SKJERJEHAMN: No vil Utkant-festivalen i Gulen bli meir miljøvenlege.