Batteriferja MF «Ampere» har kansellert 65 avgangar siste månaden

Dei siste månadene har batteriferja MF «Ampere» stadig måtte varsle om redusert kapasitet.