AIG må betale Terra-kommunar 93 millionar kroner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte Terra-kommunar 93 millionar kroner i erstatning og renter.

DEL

Dommen falt i Oslo tingrett måndag. Det er E24 som omtalar saka. AIG må ifølge dommen betale 50 millionar kroner, samt seinkingsrenter for ti år, noko som endar på rundt 43 millionar kroner. Om fordelinga vert lik tidlegare dommar, utgjer dette 17,2 millionar kroner til Bremanger.

Erstatninga er for tapet på investeringar som blei gjort etter råd frå meklarføretaket Terra Securities i 2008. Dei åtte kommunane kjøpte amerikanske kommuneobligasjonar.

Terra-Gruppen hadde teikna styreansvarsforsikring hos AIG.

– Salet burde ikkje vore gjennomført

I dommen står det mellom anna at det var høg risiko knytt til særs kompliserte produkt, og at Terra Securities ASA ikkje burde selt desse til kommunar, og at salet ikkje burde vore gjennomført.

«Det var føresett selt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunane kjem ikkje i ei slik gruppe», skriv tingrettsdommar Dagfinn Grønvik i den 48 sider lange dommen.

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saka på vegner av dei åtte kommunane. Dette utgjer nærare 5 millionar kroner.

Mest til Bremanger kommune

Om fordelinga gjerast som i liknande tidlegare saker, vert erstatninga fordelt slik: Hattfjelldal 8,9 millionar kroner, Hemnes 8,4 millionar kroner, Narvik 13,2 millionar kroner, Rana 14,9 millionar kroner, Bremanger 17,2 millionar kroner, Haugesund 12,7 millionar kroner, Kvinesdal 7,1 millionar kroner og Vik 10,4 millionar kroner.

Det opplyser Rana kommune i ei pressemelding måndag.

Bakgrunnen for saka var at åtte norske kraftkommunar tapte store summar då dei investerte framtidige inntekter etter råd frå meklarane i Terra Securities.

I ein dom frå Borgarting lagmannsrett blei forsikringsselskapet ACE European Group Limited dømt til å betale dei åtte kommunane 50 millionar kroner i erstatning, samt seinkingsrenter, noko som til saman utgjorde omkring 80 millionar kroner. Kommunane gjekk til sak mot forsikringsselskapet til Terra Securities, etter at meklarselskapet gjekk konkurs.

Fakta om Terra-saken

* Åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

* De åtte kommunene er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

* Terra Securities ble slått konkurs 28. november 2007. Kommunene har fremmet krav om til sammen nær 1,5 milliarder kroner i boet etter meglerfirmaet, men har så langt ikke fått noe ut av boet.

* De åtte kommunene besluttet i september 2008 å trekke långiverne DNB og Depfa Bank til ansvar gjennom å slutte å betale på lånene. Kommunenes påstand var at bankenes utlån til Terra-investeringene er i strid med kommuneloven, som bankene har et selvstendig ansvar for å forholde seg til.

* Narvik og Haugesund kommune fikk i en rettsavgjørelse i London i oktober 2009 redusert sin gjeld til irske Depfa Bank med 88 millioner kroner.

* Sju av kommunene sto sammen med boet i Terra Securities bak et søksmål mot Terras eier, amerikanske Citigroup. Haugesund var ikke med på dette søksmålet. En domstol i New York avviste i april 2013 saken mot Citigroup. Avgjørelsen ble anket, men 18. februar 2014 fikk Citigroup medhold også i ankesaken.

* I juni 2014 inngikk Terra-kommunene forlik med DNB, en avtale som innebærer at kommunene kun måtte betale inn 650 millioner kroner – halvparten av det opprinnelige kravet. Banken godtok dermed et regnskapsmessig tap på 159 millioner kroner.

* Kommunene gikk til sivil sak mot Terra Securities' forsikringsselskap, ACE European Group Limited, med krav om 100 millioner kroner i erstatning. Kommunene fikk medhold i Oslo tingrett, og i ankesaken avgjorde Borgarting lagmannsrett i april 2016 at ACE skulle betale kommunene 50 millioner kroner pluss renter, til sammen omtrent 80 millioner kroner.

* Kommunene gikk også til sak mot forsikringsselskapet AIG Europe Limited, der Terra-Gruppen hadde tegnet en styreansvarsforsikring. Mandag avgjorde Oslo tingrett at AIG må betale de åtte kommunene 50 millioner i erstatning. I tillegg må selskapet betale forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

(NTB)

Artikkeltags