– Vi må vite meir om dødsulykkene

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens havarikommisjon for transport skal undersøke fire dødsulykker med fritidsbåt i Hordaland og Sogn og Fjordane.

DEL

I snitt mistar 30 personar livet i fritidsbåtar kvart år. I 2018 har ti personar mista livet så langt. To av desse mista livet i ulykker i Sogn og Fjordane, og skal no undersøkast. Det seier Pål Brennhovd i Statens havarikommisjon for transport til Bergens Tidende (BT). Dei skal undersøke fire dødsulykker med fritidsbåt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er første gong det vert gjort slike undersøkingar om dødsulykker med fritidsbåt.

 – Vi ser eit behov for å innhente meir fakta og kunnskap, samt kartlegge omfang og omstende rundt dødsulykker der fritidsbåtar er involvert, seier Brennhovd.

Undersøkinga skal bli til ein rapport i mars 2019 som samanfatta kartlegginga. Den skal vere med å styrke sikkerheita i framtida. I undersøkingane skal kommisjonen mellom anna sjå på fart og promille. Kartlegginga skal bygge på informasjon frå hovudredningssentralane, politi og redningsmannskap.

– Vi skal danne oss eit bilde av kva erfaring båtførarane har og kor god kjennskap dei har til farvatnet der ulykka skjer, seier Brennhovd til BT.

Begge ulykkene i Sogn og Fjordane skjedde i Vågsøy på ein periode over ein månad. Den første var 23. april på Totland i Vågsøy. Der vart ein båt observert med kjølen opp, og søk vart sett i verk. Ein person vart funnen i sjøen og seinare erklært omkommen. Den andre ulykka var den 19. mai i Selje. Ein båt grunnstøytte og berre baugen stakk opp frå sjøen. Etter redningsoperasjon og søk vart ein person henta ut frå båten, og denne kvinna vart seinare erklært omkommen.

Artikkeltags