Nye Førde sjukehus kan sprekke med fleire hundre millionar: – Vi må justere ambisjonsnivået

Av

Veidekke sine utrekningar legg opp til at Nye Førde sjukehus blir i kring 280 millionar kroner dyrare enn det ramma for prosjektet legg opp til.