Forslag til ei ny løyveordning for oppdrett blir i desse dagar sendt ut på høyring. Den nye ordninga skal peika ut ei ny retning for miljøvennleg havbruk.

– Vi ønskjer vekst i oppdrettsnæringa, men det må skje innanfor berekraftige rammer. Med denne ordninga kan næringa ta i bruk nye område og utvikla ny teknologi for å produsera meir sjømat, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.

Det heiter vidare at løyva i den nye miljøteknologiordninga kjem i tillegg til veksten som blir tilbode på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

Det første året kan det tildelast løyve på maksimalt 15.000 tonn biomasse. Det er også sett ei grense på maksimum 10 løyve for kvar søkjar. Departementet varslar også strenge miljøkrav til søkjarane.

(©NPK)