Ny norsk satelitt skal oppdage «usynlege» skip

Av

Norge samarbeider med USA om å utvikle satellittar for å overvake norske havområde. Satellittane skal kunne finne skip som ikkje ønskjer å bli oppdaga.