NVE strammar inn krava til vindkraftutbyggarane

Av

NVE vil ikkje lenger godta endra plassering av vindturbinar og endra turbinhøgder utan visualisering og ny fagleg vurdering.