Null korona-konkursar i Kinn så langt. FIN-sjefen trur han veit kvifor

FLORØ: Ein open økonomi, vand til store svingingar er ingen hemsko når ein skal takle ei så omfattande krise som koronakrisa.