Hendene i været for integrering!

Kunnskapstørste: I klasserommet som Florø barneskole har stilt til disposisjon til helgeundervisningen er det mange ivrige hender i været når læreren stiller spørsmål. foto: saed bariise

Kunnskapstørste: I klasserommet som Florø barneskole har stilt til disposisjon til helgeundervisningen er det mange ivrige hender i været når læreren stiller spørsmål. foto: saed bariise

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Noen la kanskje merke til en ny fane i Borgertoget på 17.mai i år, da Nosfo stilte i toget under egen fane for første gang.

DEL

Møtest på midtenNosfo (Norges selvhjelp for flyktninger organisasjon) er en frivillig organisasjon som ble stiftet i Florø i august 2014 av flyktninger og innvandrere.
Organisasjonens mål er å drive ulike aktiviteter som har som mål å fremme og styrke barn og voksne innvandreres integrering i det norske samfunnet.
Nosfo tilbyr veiledning både for nyankomne flyktninger og for etablerte innvandrere. Denne veiledningen skal hjelpe dem slik at de blir motiverte til å involvere seg aktivt i det samfunnet som de er blitt en del av. Organisasjonen har i skrivende stund rundt hundre medlemmer fra forskjellige land - uavhengig av religion og politisk tilhørighet.

Lekser og morsmål

Organisasjonen startet sin aktive virksomhet i år. Nosfo samlet profesjonelle lærere fra innvandrerbefolkningen slik at nyankomne barn i Florø kan lære morsmål og få leksehjelp.
Det er ofte ekstremt vanskelig for nyankomne innvandrerbarn å klare skolefagene uten hjelp. Morsmål og leksehjelp har derfor vært hovedfokuset for Nosfo.

Går på skole på fritiden

Abdi Rahman er et av de eldre barna som deltar på undervisningen som Nosfo arrangerer og han har somalisk bakgrunn. Han tar seg en pause fra grammatikken for å fortelle oss litt om hvorfor han velger å bruke av fritiden sin denne lørdagen til å delta på undervisningen.


"Før kunne jeg bare snakke somalisk, men nå kan jeg også skrive, og lage riktige setninger om et tema».
Abdi Rahman, elev


– Vårt hovedmål er å lære somalisk språk og grammatikk, men vi får også leksehjelp i fag som engelsk, matematikk og norsk.
–Hvor mange timer i uka får dere hjelp?
– Vi går på kurset to dager i uka og det varer i tre timer hver gang.

Morsmål = bedre norsk

– Er du interessert i å lære somalisk språk? Føler du at du har hatt noe utvikling i morsmålet ditt hvis du sammenligner i dag og før kurset?

– Ja, jeg er ekstremt interessert og jeg har hatt en stor utvikling. Før kunne jeg bare snakke somalisk, men nå kan jeg skrive om et tema og lage riktige setninger.
– Men kan du forklare hvorfor du er interessert i morsmålet ditt? Hva er fordelen ved det?
– Det har store fordeler, for eksempel kan jeg nå skrive betydningen av de vanskelige norske ordene på somalisk. Og som du vet - en person som kan ikke morsmålet sitt kan ikke lære et annet språk! avslutter Abdi før han skynder seg tilbake til undervisningen.


"En person som ikke kan morsmålet sitt kan ikke lære et annet språk."
Abdi Rahman, elev

"Et verdifullt tiltak for elevene"

Øivin Monsen er rektor ved Torvmyrane skule, som har innføringsklassen som alle fremmedspråklige barn må innom, før de blir plasserte i ordinære klasser. Han berømmer tiltaket fra Nosfo.
– Det er klart en må ha morsmålet inne for å kunne nærme seg et nytt språkt. Kunnskapsnivået varierer veldig for de som kommer – noen er godt utdannet og noen er analfabeter.
Men i Flora blir det ikke undervist i de ulike morsmålene til dem som kommer.
– Det er ingen prinsipiell sak, det er mer et spørsmål om å få tak i lærere. Ungene får hos oss en vanlig skoledag som alle andre, og blir fulgt opp med norsk for språklige minoriteter når de kommer i en ordinær klasse. Vi har et godt samarbeid med Innvandrarsenteret når det gjelder å bruke språkassistenter.
Derfor er Monsen positiv til Nosfos tilbud:
– Dette er absolutt et verdifullt tiltak for elevene.
 

Artikkeltags