Gå til sidens hovedinnhold

Under andre verdenskrig bidro Norges kvinner i alle deler av motstandskampen. Mange satte liv og helse på spill ved å engasjere seg i etterretning, flyktningtrafikk eller illegal presse, mens andre tok aktivt del i sabotasje og militær motstandsvirksomhet. Likevel er deres innsats som regel blitt feid under teppet. Dessuten har kvinnene selv ofte kviet seg for å stå fram med sine opplevelser. Høsten 2020 kommer historiker Mari Jonassen med boken Norske kvinner i krig 1939 – 1945. På frigjøringsdagen møter du henne i samtale med statsstipendiat Petter Ringen Johannessen. Her får du høre om de kjente norske motstandskvinnene, men også om den «skjulte» innsatsen. Hvorfor har 2. verdenskrig blitt «guttas» krig? Og finnes det lokale eksempler på motstandskvinner i Fredrikstad, Hvaler og områdene ved svenskegrensen. Norges kvinner i krig fyller ut en stor, hvit flekk i okkupasjonshistorien. Mari Jonassen peker ikke bare på forsømmelsene som har preget tidligere fremstillinger. Hun får et nytt og langt mer sammensatt bilde til å tre fram, basert på hundrevis av intervjuer som til nå har ligget ubenyttet i arkivene på Norges Hjemmefrontmuseum. Boka byr på en mengde ukjente historier fra hele landet og er forsynt med et omfattende navneregister. Mari Jonassen er cand.philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet flere bøker om andre verdenskrig, deriblant Alt hva mødrene har kjempet: Kvinner i motstand 1940-1945 (2010), samt biografier over kvinnelige foregangsskikkelser som Ragna Nielsen (Livet er et pust, 2011) og Fernanda Nissen (Kjærlighet og arbeid, 2013). Petter Ringen Johannessen er statstipendiat i historie. Utnevnelsen ble anbefalt av fagmiljøet rundt Norges Hjemmefrontmuseum og Institutt for forsvarsstudier. Johannessen har blant annet utgitt boken Operasjon Polar Bear 6east i samarbeid med krigsveteran Lars Aker.

Norske kvinner i krig - den «skjulte» innsatsen

Artikkelen er over 1 år gammel