Norge og Færøyane er samde om ein avtale for 2021 om gjensidig høve til å fiske makrell i sonene kvarandres.

Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn i norske farvatn, noko som svarer til halvparten av den nasjonale makrellkvoten til øyane, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Nytt i år er at færøyske styresmakter opphevar delar av landingsplikta for færøyske fartøy, slik at all makrell som blir fiska i norske farvatn, også kan landast i Noreg.

(©NPK)