Nor Tekstil forsyner nesten alle sjukehus i landet med reint tøy og «kommandosentralen» er i Florø

FLORØ: I Industrivegen sit seks menneske som held oversikta over flyten av reine tekstilar ut til sjukehusa i nesten heile landet.