Det har i lengre tid vore klart at Høgre er delt i synet på Kinn kommune. Og det kulminerte då Høgre gjorde kuvending frå eige vedtak og støtta eit framlegg frå Senterpartiet om at dei i realiteten vil la det Sp-leia kommunaldepartementet styre prosessen vidare, ikkje kommunen sjølv.

Då hadde Morten Hagen (H) sagt at han og Høgre ville stille seg bak Senterpartiet sitt framlegg. Noko som kom som ei overrasking på fleire av representantane i formannskapet. I desember var det nemleg Høgre sitt framlegg om utgreiing og prosess i kommunal regi som vart vedteke i kommunestyret, eit vedtak som Morten Hagen (H) sørga for at få veker seinare vart forkasta av formannskapet.

– Eg fekk ein telefon, eg tok den og sa at eg ikkje kunne snakke fordi eg var i formannskapet, og når eg kom tilbake til møtet var Kinn kommune oppløyst, sa Jacob Nødseth (V).

Ulmar

Det er mykje som tyder på at det ulmar i Kinn Høgre. Der er det stor usemje om korleis dei stiller seg til den planlagde søknaden til Statsforvaltaren om utgreiinga som skal ligge til grunn for ei mogleg deling av Kinn. Det er også knytt stor usikkerheit om korleis politikarane skal gripe dette an. Det som er sikkert er at Høgre sit på nøkkelen. Vil dei løyse opp Kinn, så er det fleirtal om Høgre vil, men mykje tyder på at Høgre er delt i saka.

Jacob Nødseth (V) er no lut lei måten Høgre har skalta og valta med tilliten dei fekk ved valet. For dei gjekk til val på at dei hadde «tru på Kinn». Deretter meiner Nødseth at dei har opna for kaos, gang på gang.

Høyrde eg styringspartiet Høgre?

Jacob Nødseth (V)

– Det er vel på høg tid å fortelje at keisaren ikkje har klede på. Dei seier noko, men gjer noko heilt anna. Høgre gjekk til val på Ja til Kinn. No seier dei at dei framleis støttar Kinn, men reint praktisk gjer sentrale aktørar i Kinn Høgre det dei kan for å øydelegge for at kommunen i det heile kan få ein sjanse, slår han fast.

– Vi er mange som hadde gleda oss til å utvikle kommunen saman med alle dei flinke folka som er i kommunestyregruppa til Høgre, som no er skuffa. Næringslivet kjem med dei same tilbakemeldingane til oss.

Alle partia som gjekk inn i Kinn kommunestyre meiner Nødseth visste at det ville bli ei krevjande innkøyring av den nye kommunen. Men Nødseth, som også utvalsleiar i plan, miljø og næringsutvalet ser ei god utvikling og ei stadig endring til det betre i kommunen. Dette trass i at dei to første åra for den nye kommunen òg har vore to år med pandemi, nedstenging og prosjekt på vent i Kinn som elles i samfunnet.

Raudt og Senterpartiet

Gruppeleiaren i Venstre meiner Høgre no gjer alt anna enn det dei har gått til val på.

– Fleire i Høgre stiller seg skulder ved skulder med Raudt og Senterpartiet når det kjem til korleis ein aktivt bidreg til at det ikkje blir ro rundt Kinn kommune. At desse finn saman i eit eller anna idéfellesskap når vi skal finne ut korleis vi kan skape vekst og utvikling på kysten er mildt sagt oppsiktsvekkjande. Det er frustrerande for dei som vil ta igjen for år med stagnasjon på kysten, politikarar og eit framoverlent næringsliv, men må aller mest vere utruleg frustrerande for dei i Høgre som oppriktig vil utvikle, ikkje avvikle Kinn, avsluttar Nødseth.