No får Johan løna si frå ein annan plass. Widerøe har overteke Florø Flyservice

NÆRINGSLIV: Alle dei tilsette blir med over i Widerøe Ground Handling.