Det er brannsjefen i Kinn, Kim Hjelle, som kjem med dette forbodet i dag, tysdag 16. juni:

"Etter § 3. i forskrift om brannforebygging har brannsjefen i Kinn kommune i dag 16.06.20 lagt ned totalforbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs. Dette forbudet gjelder for Kinn og Bremanger kommune."

Forbodet vil bli oppheva så snart brannfaren er over.