FIRDA: Koalisjonen beståande av partia Senterpartiet, Høgre, KrF, MDG og Venstre er blitt einige om at Jenny Følling (Sp) vert ny ordførar i Sunnfjord kommune, etter at Olve Grotle (H) kapra seg stortingsplass og er på veg til Oslo.

Anne Lilleaasen frå Høgre vert ny varaordførar.

Det skriv samarbeidspartia i ei pressemelding.

Nytt fast medlem i formannskapet i Sunnfjord kommune vert Steinar Kvame. Laila Vilnes Helgheim vert nestleiar i Utval for Samfunn, Kultur og Næring, og Bjarte Urnes vert nytt fast medlem i same utval.