Ein lockout av flyteknikarane vil kjapt få store konsekvensar for nær alle Widerøe sine flygingar. SAS jobbar no med å kartlegge potensielle konsekvensar, melder NTB tysdag kveld.

Tysdag varsla NHO og NHO Luftfart lockout for flyteknikarane for å tvinge Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tilbake til forhandlingsbordet. Flyteknikarane har gått til streik etter at lønsforhandlingane braut saman natt til laurdag.

Ein lockout vil medføre arbeidsstans for alle NFO sine flyteknikarar og vil tre i kraft natt til søndag kommande helg. Dette vil medføre store konsekvensar for Widerøe, opplyser pressesjef Catharina Solli.

– Det er ingen tvil om at dersom ein lockout blir eit faktum, så tar det vel ikkje lang tid før dei fleste av våre fly står på bakken, seier ho til NTB.

Flya krev hyppig, om ikkje dagleg, vedlikehald, og vil difor ikkje kunne takast hand om av flyteknikarane som nødvendig.

– Vi må berre krysse det vi kan og håpe at det går så bra som det kan med dei føresetnadane vi har. No har vi ikkje noko særleg ekstrakapasitet, seier ho.

Widerøe måtte tysdag kansellere 42 flygingar som følge av den pågåande flyteknikar-streiken, som etter planen blir trappa opp natt til laurdag.

Onsdag vil truleg kanselleringane måtte vidareførast og forsterkast, trur ho.