– Det må ikkje bli for lett å trekkje «hets-kortet»

POLITIKK: Maktpersonar må tåle meir enn folk på grasrota når det kjem til debattar på sosiale medier, meiner Geir Oldeide i Raudt Kinn.