Nesten 900 arbeidsledige i Kinn og Bremanger

FLORØ: Ferske tal frå Nav viser at arbeidsløysa held fram med å stige.