Neptune Energy har gjort årets største norske oljefunn vest av Florø

Neptune Energy kan ha funne nærmare 120 millionar fat oljeekvivalentar på eit felt som ligg like nordvest for Snorre.