Nei, vi skal ikkje bygge kraftlinje på Hornelen

Av

Kva ordskifte tener vindkraftdebatten?