NAV: Heilt vanleg å kreve leveattest

Innhenting av leveattest skjer med fleire tusen personar kvart einaste år.

DEL

Direktør i NAV Pensjon; Jorun Kongerud, forklarer:

– NAV hentar inn leveattestar frå fleire tusen personar kvart år . Årsaka til dette er å sikre at pensjon og uføretrygd blir betalt til rett mottakar. Desverre ser det ut til at det har skjedd ein feil i denne utsendinga. Det beklagar vi, seier ho.

Å innhente leveattest er eit kontrolltiltak som også blir utført av trygdemyndigheitene i dei fleste andre land overfor borgarar som bur i utlandet.  Målet er å redusere risikoen for feilutbetalingar i samband med dødsfall.

Artikkeltags