Fekk fiske i milliardærhølen for å berge villaksen

Mange av dei som fiskar i denne hølen til vanleg, er steinrike.