Jordskjelv-ekspertar er ferdige å sjå på data frå det uforklarlege fenomenet

Eit naturfenomen laurdag kveld/natt til sønda førte til at innerste piren i Førde båthamn blei øydelagt, i tillegg til at ein båt kvelva

Eit naturfenomen laurdag kveld/natt til sønda førte til at innerste piren i Førde båthamn blei øydelagt, i tillegg til at ein båt kvelva Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Dette er framleis veldig spennande, seier Volke Oye i Norsar.

DEL

Firda: Volke Oye er avdelingsleiar for anvendt seismologi i Norsar – ein organisasjon som driv med forsking på geofysikk og som står bak varslingstenesta jordskjelv.no.

Dei har sett med stor interesse på det hittil uforklarlege vass-fenomenet som var synleg både i Dalsfjorden, Førdefjorden og ved Flora laurdag kveld og natt til søndag. Fleire stader blei det observert kraftige vass-straumar.

Oye sa måndag til Firda at forskarane i Norsar jobba ut frå éi hypotese: At det var gått eit undersjøisk skred som igjen hadde ført til ei flodbølge.Dei hadde då allereie utelukka at det kunne vere snakk om eit jordskjelv.

Undersjøiske skred er vanskelege å oppdage på forskarane sine seismiske stasjonar, og det var ikkje observert utslag på målestasjonane.

Fann ingenting

Måndag sa Oye at det likevel kunne vere at dei hadde noko i datamateriale sitt som kunne gi svar på om hypotesen deira stemde – at det faktisk hadde gått eit undersjøisk skred ein plass langs norskekysten.

Onsdag må han dessverre skuffe dei som hadde håpt på å få dette stadfesta.

– Vi har sett gjennom våre data, men det finst ingenting som kan verken bekrefte eller avkrefte at det har gått eit skred, seier Oye.

Men Norsar-forskarane er ikkje svekte i trua på at fenomenet skuldast eit skred av den grunn.

– Hypotesen vår står framleis, men vi har ikkje moglegheit til å sjå dette på våre data.

Volke seier at den einaste måten ein no kan få stadfesta at det har gått eit skred, er om «oseanografar», folk som jobbar med mellom anna målingar på havbotnen, finn ut at dei vil undersøke dette nærare.

– Men det vil nok ta lang tid før noko slikt eventuelt blir gjort. Per no er det ingen som drar ut og sjekkar dette, seier Volke.

Får kanskje aldri svar

Firda har tidlegare i veka også snakka med ein tsunami-ekspert, Finn Løvholt, som i tillegg til å sjå eit undersjøisk skred som ei mogleg forklaring også ser atmosfærisk trykk som ein teori.

Sistnemnde har Volke lita tru på, så ekspertane på dei ulike områda er altså ikkje heilt einige i kva som kan vere forklaringa.

– Atmosfærisk trykk er ikkje mitt fagfelt, men vi trur framleis det er eit skred på grunn av at vi har sett slike fenomen tidlegare. Men det er sjølvsagt vanskeleg å bevise.

– Kan det vere at vi aldri får svar på kva som eigentleg skjedde?

– Ja, dessverre.

Artikkeltags