Jordskjelv-ekspertar er ferdige å sjå på data frå det uforklarlege fenomenet

Av

– Dette er framleis veldig spennande, seier Volke Oye i Norsar.