Folkehelseinstituttet har oppdaga eit nasjonalt utbrot av salmonella agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personar busette i fleire fylke.

Personane er busette i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1), opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

13 av dei smitta har vore innlagde på sjukehus med salmonellose. Typiske symptom er diaré, hovudverk, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakteriar smittar hovudsakleg gjennom mat.

Høg del smitta på sjukehus

Andelen som er innlagd på sjukehus, er høg, men det er ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir meir alvorleg sjukdom enn andre. Truleg er årsaka at smitten blir oppdaga hos personar som blir lagde inn, medan dei med mildare infeksjon ikkje oppsøkjer lege, meiner seniorrådgivar Heidi Lange i FHI.

– Salmonellainfeksjon går vanlegvis over av seg sjølv utan behandling, seier ho.

Smittekjelda er førebels ukjend, men det er vanleg at mage-tarmbakteriar smittar gjennom matvarer.

FHI samarbeider med kommunehelsetenesta, dei mikrobiologiske laboratoria, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartleggje om dei smitta kan ha ei felles smittekjelde.

Leitar etter smittekjelda

– Personane som har fått påvist bakterien, er busette i åtte fylke. Det er derfor sannsynleg at dei er smitta gjennom ei matvare som er distribuert over heile landet. Dei blir no intervjua for å kartleggje om dei kan ha ei felles smittekjelde, seier Lange.

– Det er for tidleg å seie om dette er eit avgrensa utbrot, eller om det vil auke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekjelda. Vi følgjer situasjonen nøye, seier ho.

Salmonellose blir forårsaka av infeksjon med bakterien salmonella. Smitteutbrot med salmonella er sjeldan i Noreg.

Gjennomsteiking og gjennomkoking av mat er eit viktig førebyggjande tiltak. Salmonella toler ikkje slik oppvarming.