– Næringslivet slit hardt no. Det er full stopp. Eg er litt skremt

Av

– Eg får telefonar frå folk som er heilt på gråten. Dei har ikkje pengar til å betale ut lønn, seier Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar i Sunnfjord utvikling.