Skip utvikla i Førde i tet på grøn teknologi

Førde-bedrifta Multi Maritime har utvikla ein ny type fartøy som representerer det ypparste av grøn teknologi som kjem til å trafikkere norskekysten dei komande åra.