(Siste)

– Å senke skattene er et sløvt virkemiddel, sier sjeføkonom i LO, Stein Reegård til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Spekulasjonene går på at selskapsskatten senkes med to prosentpoeng, til 25 prosent i årets statsbudsjett.

Reegård mener selskapsskatten er et viktig forbedringspunkt kombinert med andre virkemidler. Men samtidig ser han også viktigheten av å ha noe å gå på til senere.

Scheel-utvalget

I 2013 satte Stoltenberg-regjeringen selskapsskatten ned fra 28 til 27 prosent. Samtidig ble det såkalte Scheel-utvalget oppnevnt. Utvalget konkluderte med at selskapsskatten burde senkes til 20 prosent.

Også LO har ment at det er viktigere å senke selskapsskatten enn formuesskatten. Men Stein Reegård hevder nå at den svake kronekursen gjør det mindre viktig å senke selskapsskatten.

– Kronekursen har større betydning for konkurranseutsatt industri enn noen form for skattelette, hevder han.

– Reduserte skatter og økt bruk av oljepenger vil føre til økt rente. Jeg sier ikke at skattene bør økes, men at de bør holdes på dagens nivå, presiserer han.

I fjor brukte regjeringen 18 milliarder oljekroner i statsbudsjettet. LO-økonomen vil ikke tallfeste noe beløp, men viser til at prognosemakere ser ut til å forutsette mellom 15 og 25 milliarder i høst. Av disse er 15 mest fornuftig, mener Reegård.

Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, forstår godt LOs bekymring for store generelle skattekutt som kan påvirke rente og kronekurs.

– Ikke store skattekutt

– Vi har sett i andre land at det virker dårlig for å motvirke nedgangstider. Det er viktig at vi ikke setter kronekursen i spill. Aps utgangspunkt for en skattereform, er ikke at dette skal være en reform for store kutt. Vi ønsker en fornuftig omlegging av skattesystemet som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser i Norge, og som kan stå seg over tid, uavhengig av konjunkturer.

– Sist vi hadde en bred skattereform i Norge skrev vi 1992. Det systemet har stått seg veldig godt gjennom både gode og dårlige tider. Det må være målet, også for en ny reform, sier Marianne Marthinsen. (ANB)