Opnar for større landbasert anlegg i Smørhamn

Rådmannen tilrår at Smart Salmon skal få løyve til å bygge eit stort landbasert oppdrettsanlegg i steinbrot-området i Smørhamn.