Folk med symptom bør bruke munnbind for ikkje å smitte andre, medan særleg utsette bør bruke det for å unngå smitte, seier Espen Nakstad.

I Sverige har det vorte innført tilråding om munnbind for besøkjande i helsevesenet. Nakstad seier til TV 2 at det ikkje er ein eksploderande koronasmitte i Noreg. Influensaen gir meir grunn til bekymring for at mange blir sjuke samtidig, seier han.

– Nasjonalt i Noreg har vi to ganske klare råd. Det eine er at viss du har symptom på influensa eller korona og må gå ut, eksempelvis til legen eller på apoteket, så bør du bruke munnbind for å verne andre mot smitte, seier han.

Det andre rådet gjeld særleg utsette personar.

– For desse kan det vere lurt å bruke munnbind viss ein vil unngå å bli smitta akkurat no, seier Nakstad.

(©NPK)