Naboane til Bremangerlandet vindpark slepp blinkande lys. Men det gjer ikkje dei som ser Guleslettene

Men NVE utelukkar ikkje krav om radarstyrte hinderlys.