Mysteriet om kua i Førdefjorden har fått ein mørk tvist – ho manglar hovud

Av

Ingen veit kvar den flytande kua kjem frå, kven som eig ho eller kva som har skjedd.