Mykje skader på hus og bilar etter sprengingsuhell

SVELGEN: Folk på Rise og ytste Naustneset fekk sjokk då den siste dynamittsalva på Rise industriområde vart sprengt.