Forventningane på førehand var ei omsetning på 10,9 milliardar kroner i fjerde kvartal, ifølgje Bloomberg.

Styret i selskapet foreslår å dele ut eit utbytte på 1,40 kroner per aksje, totalt 724 millionar kroner, skriv E24. Av dette utgjer ordinært utbytte 1 krone per aksje, medan 0,40 kroner er ekstraordinært utbytte som følgje av ein sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter, skriv selskapet i ei pressemelding.

Konsernsjef Ivan Vindheim har tru på framleis positiv prisutvikling og viser til at det ikkje er venta nokon auke i tilbodet på laksemarknaden.

Selskapet slakta 115.040 tonn laks i fjerde kvartal i fjor, noko som er lågare enn same periode i 2020. Men høg etterspurnad og høge prisar sørgde likevel for gode inntekter.

For heile året var slaktevolumet på 466.000 tonn, noko som høgare enn tidlegare år. I Noreg produserte selskapet 273.000 tonn laks i 2021.

(©NPK)