Mobilsporing viste at vi reduserte reisinga vår med 60–65 prosent etter regjeringas tiltak

Av