Mista anbod på grunn av korona, vann nytt i Finnmark

HYEN: Etter at korona sette kjeppar i hjula, kan Tor Øyvind Aa og resten av dei tilsette glede seg over ny kontrakt.