Gå til sidens hovedinnhold

Ny «kystveg» på sjøen?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Kystvegen Florø-Måløy ser jeg er et hett tema i mange fora. Hovedargumentet for bygging av denne veien er nedkorting av tid. Diskusjonen om trasévalg har foregått i ca. 25 år på riksplan, og ca. 10 år her lokalt, og tilnærmet ingenting har skjedd. Siden dette stykket i vesentlig grad handler om tid og penger, kan jeg som en kuriositet nevne at for 143 år siden i 1874 ble ideen om Stad skips tunnel lansert i Nordre Bergenhus Amtstidende. Rundt 1990 var den kostnadsregnet til ca. 300 millioner, i dag med ca. 20 utredninger bak seg er kalkylen på ca. 2,3 milliarder, og spaden er ennå ikke satt i jorden!

Forkjemperne for kystvegen snakker om at det er svært viktig å få ned kjøretiden. For meg og mange med meg er tiden, det vil si tiårene fra nå til veien er ferdig adskillig viktigere enn minuttene vi en gang vil spare! Jeg har snakket med utallige forkjempere for denne vegen, og den største superoptimisten snakker om en byggetid på 20 år. Personlig tror jeg 30-40 år er mer realistisk, sannsynligvis enda lenger. I tillegg kommer nok at kryssing av Nordfjorden ikke kommer på kysten, men i indre deler. At denne vegen vil drepe turismen på strekningen er det ingen som nevner i debatten. Vegen bør døpes «Blokkfløyta», grunnen er alle de endeløse svarte tuneller som turister hater. I tillegg er denne vegen i en del av landet der det tilnærmet ikke bor folk. Vel, vi har ladestedet Svelgen med sine 1219 innbyggere og et par små bygder.

Vegen til og fra Svelgen er mer enn god nok slik den er i dag. Hoved bedriftene Elkem AS og Bremanger Quarry skiper tilnærmet 100% av alt de produserer pr. båt. I tillegg vil ny veg bli lagt utenom sentrum, så bensinstasjon og hotell vil får adskillig tøffere tider når den en gang i fremtiden blir ferdig. Det står å lese i avisene at en viktig del av Statens vegvesen sitt oppdrag i tiden som kommer er å vurdere samfunnsnytten av prosjektet for å skape vekst og utvikling i kystkommunene. På denne vegstrekningen har vi tre kystkommuner. Flora-Bremanger-Vågsøy. Den desidert enkleste, rimeligste, mest miljømessige og tidsbesparende måten å knytte disse tre kommunene sammen på, er med hurtiggående komfortable båter som tar både personbiler og trailere! Utviklingen går for tiden rasende fort, om få år kjører disse båtene i over 30 knop med hydrogen i brenselceller. Da blir disse båtene i tillegg utslippsfrie (Kilde NTNU). Havet ligger der, og med fire hurtiggående katamaranbåter som tar 20-30 biler og er store nok til å ta trailere/vogntog binder man kysten sammen på en helt unik måte.

Denne «båtkystvegen» får transporten fra land over til vann, slik regjeringen ønsker. Den blir svært turistvennlig, hvor man vil se vakker uberørt natur istedenfor å sitte i svarte tuneller. Denne form for «kystvei» vil bli en offentlig møteplass, der forretningsfolk og andre vil møtes, slike møteplasser er mangelvare i dag.

Båttransport over tid er så uendelig mye billigere for staten enn å bygge kystveg.

Ole Stenbakk

Med fire båter blir det avgang ca. hver time fra Florø-Kalvåg-Leirgulen-Måløy. Alle ønsker at disse tre kommunene skal bli en stor og sterk kystkommune. Problemet i dag er kommunikasjon. Med båtanløp fra både Måløy og Florø hver time bør Kalvåg bli det nye hovedsetet for denne nye storkystkommunen! Kalvåg ligger i sentrum, her er en voldsom ekspansjon, så her vil folk like å etablere seg i storslått natur. Om kort tid er et av kystens største og fineste industriområder ferdig til en pris av 400 millioner kroner, med ny fiskerihavn. Kalvåg er en kystens perle med over 100 hotellrom, med en av kystens beste restauranter. Bare i år investerer Knutholmen over 15 mill. kroner. Hvilke andre steder ser man slik allsidig satsing? Det eneste de trenger i Kalvåg er bedre kommunikasjon, men den må komme nå!

Folk tror at kystvegen nord-sør vil få stor trafikk av tungtransport, det er feil! Sannheten er at det er mye mer tungtransport på vei øst-vest i landet. Ta for eksempel eksport av fisk. Bare fra Kalvåg går det i høysesongene rundt 20 trailere pr. dag. De går i all hovedsak til Østlandet og videre til Europa, eller til den nye fisketerminalen på Gardemoen og flys derfra og ut i alle himmelretninger. Med hurtigbåt fra Kalvåg til Florø og Måløy vil denne tungtrafikken komme hurtig og sikkert inn på god veg, enten via Strynefjellet eller via Hemsedal. Hva vil det så koste å bruke en slik «båt kystveg»?

Som sagt vil fire hurtigbåter koste ca. 300 millioner i innkjøp. Med firemanns besetning og fire båter pluss administrasjon har man over natten skapt ca. 20 nye sikre og gode arbeidsplasser på kysten! (Hvor mange faste arbeidsplasser blir det med kystvegen?) En båt på denne størrelsen koster ca. kr 10.000,- pr. time å drifte. Med 18 timers daglig drift, er det kr 180.000 kroner pr døgn, ganger 365 blir det ca. kr 65 millioner i året pr. båt. Ganger man det med fire båter blir totalsummen ca. 260 millioner kroner. Nå er det en gang slik at staten har ikke bare utgifter slik det er på veg. På båtdrift har staten også store inntekter. Lønnsutgiftene til ca. 20 personer inkludert administrasjon vil utgjøre ca. 12 mil. kr. Av dette får staten tilbake ca. 40% i form av skatt. I tillegg håver staten inn en masse avgifter på drivstoff, mva. og mye annet. Med andre ord: Nettoprisen for staten er langt lavere enn 260 millioner. (Ps! Alle tall jeg har brukt er kontrollert av fagfolk innen båtbygging og båttransport!)

Ser vi på det alternative regnestykket for kystveg, så er det for tiden på ca. 30. milliarder, med en usikkerhetsfaktor på hele 40%. For en aldrende entreprenør fremstår slike beregninger som ren gjetting. Med kun 4% rente koster det kr 1,2 milliarder, bare i finanskostnader. I tillegg kommer alle vedlikeholdskostnader, brøyting osv. Regnestykket viser at båttransport over tid er så uendelig mye billigere for staten i forhold til kystvegalternativet at båttransporten egentlig burde vært gratis for både passasjerer og biler i all tid! Mitt råd til politikerne i Flora-Bremanger-Vågsøy er som følger: Gå i forhandlinger med staten og legg frem dette regnestykket og si at koster de denne billige «båt kystveien», og sparer staten for 30 milliarder, blir det omgående kommunesammenslåing. Sist men ikke minst, slike komfortable, hurtiggående båter opp og ned kysten vi øke trafikkgrunnlaget over natta til flyplassen i Florø. Det er for seint å handle når flyplassen er nedlagt og alle må reise til Førde!

Kommentarer til denne saken