Politiet tek kritikken på alvor

Av

Politiet er ein lærande organisasjon som er oppteken av å evaluere og lære av ulike hendingar, difor er det også viktig å vere open for tilbakemeldingar frå medborgarane.