- Vi må bruk den nye, miljøvenlege teknologien etter kvart som den er klar. Miljøet kan ikkje vente

Av

Det er nødvendig å konkretisere kva Kinn Ap har gått til val på for innbyggjarane i den nye kommunen vår.