MDG Kinn vil satse på lærlingar og opplæringskontor

Av

KINN: Fråsegn frå årsmøtet i MDG Kinn