Det er på Twitter politiet fortel at ein 26 år gamal mann måtte feire overgangen til det nye året i arresten etter at politipatruljen kom over han i, eller i nærleiken av, eit stole køyretøy.

Bileigaren fekk truleg ein litt betre inngang på det nye året enn biltjuven. Han var på leiting etter bilen sin på eiga hand då han kom til staden. Han fekk dermed bilen sin tilbake.