– Mange blir redde når slike ting skjer, men ikkje desse jentene. Dei gjer meg stolt

Innsatsleiar Robert Endestad trekk fram innsatsen til jentene som var med og evakuere bustadkomplekset der det brann i natt.