Magdalena (31) og Pia (28) er dei ferskaste fjesa hos iVest Consult

IVEST: Ein nyutdanna landskapsarkitekt og ein like fersk sivilarkitekt er på plass hos konsulentselskapet på Horne Brygge.