Må sone 11 månader for forsøk på grov vald med kniv

FØRDE: Den dømde må også betale erstatning på 30.000 kroner til offeret.