Ber folk vere forsiktige: Ekstremt glatt mange stader