Vil stramme inn oljeleitinga i nord, men her vest ønsker ikkje Venstre stopp med det første

OSLO: Ein strammare oljepolitikk blir Venstre sin viktigaste kamp i regjering framover.