Florø Kystlag ved Anita Johannessen skriv dette i eit brev til fylkeskommunen og minner om at fyret er verna etter lov om kulturminne. Flora Kystlag har teke seg av tilsyn og ein del vedlikehald av det som er eit ikon for Flora kommune.

Arlen Sidne, rådgjevar for arkitektur og bygningsvern, seier til Firda si papirutgåve at dei kjem til å komme på synfaring allereie kommande veke saman med eigar av fyret, Kystverket.