Politisk debatt i Svelgen

Eldgrim Fossheim styrte den første av tre paneldebattar i Bremanger kommune.